Zbiórka zużytych świetlówek i baterii

 

Jeśli masz w domu zużyte świetlówki lub baterie możesz je bezpłatnie oddać do specjalnie przygotowanych pojemników, które mieszczą się w siedzibie Bytomskich Mieszkań znajdującej się przy ul. Zielnej 25B.

 

Drukuj

Uwaga!

 

Uwaga!

OSOBY BEZDOMNE

mogą uzyskać informacje pod numerami telefonów:
  • Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 100 022
  • Policja 997
  • Noclegownia - Bytom, ul. Kosynierów 26, tel. (32) 387 63 89
  • Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 11 - Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. (32) 281 14 42

 

Drukuj

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne przez osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom. Aby przystąpić do programu odpracowania zadłużenia, należy zgłosić się do siedziby Bytomskich Mieszkań mieszczącej się przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu.

Nadmieniamy, że od 1 sierpnia 2012 r. istnieje także możliwość odpracowania długów bez względu na ich wysokość. 

Warunkiem wzięcia udziału w w/w programie jest wypełnienie wniosku o odpracowanie należności na rzecz Gminy Bytom i złożenie go w Dziale Windykacji Bytomskich Mieszkań.

Wnioski można pobrać w Bytomskich Mieszkaniach. Dosepne są również w formie eletronicznej na pod linkiem.

Drukuj

Ogłoszenie dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy

Bytomskie  Mieszkania  informują,  że na  podstawie  § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. osoby  ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak  nie  później  niż do  15 listopada każdego roku, wskazać  lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

 Możliwe  jest  również  przesłanie  w w/wym.  terminie tego  oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

 

 

 

Drukuj

Przyjmowanie stron w ramach interwencji

 

 PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH INTERWENCJI

Spotkania Dyrektora z klientami jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania w ramach interwencji odbywają się w poniedziałki od godziny 13:00.

Wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania w sekretariacie.  

Drukuj