Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiamy P.T. Klientów,  że w dniu 10 listopada 2014 r. (tj. w poniedziałek) jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania będzie nieczynna.


Informujemy, że wszelkie awarie należy zgłaszać na Pogotowie Techniczne  pod numer telefonu: 32 281-20-33, czynne całodobowo.

Drukuj

Ogłoszenie

 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE INFORMUJĄ, NAJBLIŻSZY WYKAZ WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ   WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ TUTEJSZEJ JEDNOSTKI I W POM-ach ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R. Z UWAGI NA FAKT, 10 i 11 LISTOPADA 2014 R.DNIAMI WOLNYMI OD PRACY.

 * 10 Listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy zarządzeniem Dyrektora Bytomskich Mieszkań z dnia 2 stycznia 2014 r.

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przyjętego zarządzeniem nr 280 Prezydenta Bytomia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

 ZA ZAISTNIAŁE   NIEDOGODNOŚCI   PRZEPRASZAMY.

Drukuj

Ogłoszenie

Bytomskie Mieszkania informują, że na podstawie § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r. (z późn. zm.) osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.
W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe jest również przesłanie w w/wym. terminie tego oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań
w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Drukuj

Ogłoszenie

 

Wykaz ścian szczytowych budynków przeznaczonych pod umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych (ważny od 10 lipca 2014 r.)

Drukuj