Warunki abolicji

W celu ułatwienia uregulowania zaległych wobec Gminy Bytom należności pieniężnych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże PREZYDENT MIASTA BYTOMIA wprowadził szczególny tryb umorzenia 70 % posiadanych zaległości

Warunkiem umorzenia 70 % posiadanego zadłużenia jest spłata 30% zadłużenia. Jest na to kilka miesięcy, bowiem abolicja obowiązuje do końca roku. Osoby, które chciałyby spłacić wymaganą część zadłużenia w maksymalnie 5 ratach, muszą do 15 lipca 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek w Bytomskich Mieszkaniach. Jeśli ktoś uzna, że będzie  w stanie zdobyć odpowiednią kwotę i zapłaci ją w całości do końca grudnia 2015 r. może złożyć wniosek później – nawet do 15 grudnia 2015 r. Dodatkowym warunkiem do umorzenia jest bieżące regulowanie opłat związanych z zajmowanymi lokalami do 31 grudnia 2016 r. 

Umorzenie zaległości powinno nastąpić do 31 stycznia 2017 r. i zaznaczenia wymaga fakt, że stanowi ono przysporzenie. Dłużnik od kwoty umorzonej,  na podstawie wystawionego przez BM PIT, będzie musiał zapłacić stosowny podatek.

Umorzenie części długu nie dotyczy osób, które zajęły lokal bezprawnie, zajmują (bądź opuściły) lokal użytkowy i są przedsiębiorcami, a także osób, które niszczą lokal i są uciążliwe dla sąsiadów. Uchwała nie dotyczy także tych osób, które zadłużyły się w ciągu kilku ostatnich miesięcy (od początku 2015 r.).

 

Informacje dla dłużnika

Wniosek

Pełnomocnictwo (dla osoby załatwiającej sprawę w czyimś imieniu)

Akt prawny - Uchwała nr IX/139/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

Drukuj

Ogłoszenie o licytacji

 

Ogłoszenie o licytacji na wysokość stawki czynszu na dzierżawę części
elewacji pod umieszczenie urządzeń reklamowych.

Ogłoszenie

 

Drukuj

Zmiana organizacyjna Bytomskich Mieszkań

Bytomskie Mieszkania informują iż, w związku z przeprowadzonymi zmianami w tutejszej jednostce budżetowej, spowodowanymi potrzebą poprawy w obsłudze petentów.

Następujące działy zostały przeniesione do nowych lokalizacji:

- Dział Windykacji przeniesiony został z dniem 13.04.2015r. na ulicę Armii Krajowej 54B, Bytom - Łagiewniki,

- Dział Rozliczeń i Eksploatacji z dniem 13.04.2015r. przyjmuje petentów na ulicy Zielnej 25b, Bytom -Szombierki.

Za powstałe utrudnienia spowodowane tymi zmianami z góry przepraszamy.

Drukuj

Brak prądu w lokalizcji Armii Krajowej 54

W dniu 31.03.2015 r. w lokalizacjach miezczącyh się przy ul. Armii Krajowej 54 do godz. 12:00 odłączona została energia elektryczna. W związku z tym lokalizacjmi nie da się połączyć telefonicznie.

Drukuj