Ważne telefony

Ważne numery telefonów obowiązujące na terenie Bytomia

    Pogotowie techniczne Bytomskich Mieszkań
    od 15:00 do 8:00 dnia następnego i w dni wolneod pracy

   (32) 281 20 33
   Pogotowie Ratunkowe    999, (32) 281 44 44
   Policja    997, 112, (32) 388 82 00
   Straż Pożarna    998, (32) 388 76 00,
   seketariat (32) 388 76 20
   Dyżurny Straży Miejskiej    986, (32) 281 18 24
   Zgłaszanie awarii wodociągowych i sieci kanalizacyjnej        994
   Miejski Zarząd Dróg i Mostów    (32) 396 97 01
   Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne    (32) 396 71 00
   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego    (32) 388 76 15
   Pogotowie Gazowe    992, (32) 281 29 00, (32) 281 28 73    
   Pogotowie Energetyczne    991, (32) 303 09 91
   Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 

   (32) 396 71 74, (32) 396 71 05

 

Drukuj