Regulaminy

 

Zarządzenie Nr 1/VI/2017 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: procedury dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułuniedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję.


Regulamin kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części


 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania


Zarządzenie Nr 4/I/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/IV/2015 Dyrektora jesdnostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanej przez jednostkę budżetowa Bytomskie Mieszkania. 

Zarządzenie Nr 2/XI/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/IV/2015 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanej przez jednostkę budżetowa Bytomskie Mieszkania, zmienionego Zarządzeniem Nr 4/I/2016


Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania


Regulamin rozliczania kosztów dostawy gazu dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania, w których lokale nie posiadają indywidualnych gazomierzy

Drukuj